Przewierty sterowane wykorzystywane są do wykonywania instalacji, które przebiegają pod powierzchnią gruntu. Całość przedsięwzięcia, polegającego na lokowaniu rurociągów pod poziomem gruntu, rozpoczynany jest z powierzchni w miejscu ułożenia instalacji. Proces ten wykonywany jest za pomocą głowicy sterującej, która prowadzona jest żerdziami wiertnicy – skierowanymi w kierunku punktu wyjścia, który został wcześniej zaprojektowany.

Pierwsza faza przy realizacji odwiertu

Pierwszą fazą jest wykonanie odwiertu pilotażowego po zaplanowanej przez inżyniera trasie. Aby jego przebieg był w niemalże stu procentach zgodny z projektem, w głowicy sprzętu wykonującego odwiert pilotażowy, umieszczana jest sonda, stanowiąca swojego rodzaju nadajnik, który umożliwia obserwowanie lokalizacji głowicy. Dzięki temu możliwe jest dokładne sterowanie przewiertem. W czasie wykonywania wiercenia, urządzenie podaje płuczkę bentonitową do otworu, która stabilizuje wykonany mini-tunel oraz jednocześnie chłodzi sprzęt. p>

Po wykonaniu odwiertu pilotażowego, niewielką głowicę zastępuje się głowicą rozwiercającą, która wyciągana jest po wyznaczonej wcześniej trasie. Dzięki temu, możliwe jest uzyskanie zaplanowanej, potrzebnej do instalacji średnicy otworu. Za głowicą poszerzającą przewiert sterowany pilotażowy, instalowany, montowany jest element, który zostanie przeciągnięty przez wykonany otwór. Aby zmniejszyć tarcie między elementem, rurą będącą bazą instalacji, stosowana jest specjalna płuczka wiertnicza, która dzięki swoim właściwościom, wzmacnia dodatkowo tunel. Składniki płuczki wiertniczej dostosowane są do średnicy przewiertu oraz rodzaju gruntu, przez który będzie przechodziła zaplanowana instalacja. Technologia ta nadal się rozwija, dzięki badaniom prowadzonym przez geotechników i geologów, zajmujących się projektowaniem instalacji oraz innych elementów konstrukcyjnych umieszczanych poniżej poziomu gruntu. p>

Zmiany w budownictwie

Jeszcze do niedawna niemożliwe wydawało się przeprowadzenie instalacji (gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych i elektrycznych) bez wykonania wykopu – dziś z kolei można przeprowadzić instalacje nawet pod istniejącymi już budynkami, pod rzekami, kanałami, koleją, ruchliwymi drogami. Przewierty sterowane umożliwiają wykonanie instalacji w nieinwazyjny, przyjazny dla środowiska sposób. Dzięki temu, mogą być stosowane również na terenach będących pod specjalną ochroną (głównie środowiskową, na terenach istotnych z punktu widzenia swoich walorów estetycznych) oraz na terenach silnie zurbanizowanych, posiadających już wysoko rozwiniętą sieć instalacyjną poniżej poziomu gruntów.