Podchodząc od strony technicznej do sprawy jaką jest wybór gontów bitumicznych jako pokrycie dachowe naszego domu, powinniśmy zwrócić także uwagę na więźbę dachową, która będzie odpowiednia pod tego typu gonty. Otóż nie każdy dach możemy pokryć gontem. Możemy wykorzystać te materiały jedynie aby pokryć dach o kącie nachylenia do połaci od 12 do 80 stopni. Jednakże i tak nie rzadko pokrywa się również nim płaszczyzny pionowe. Na dachach, na których kont jest mniejszy niż 12 stopni zaleca się dodatkowe zastosowanie papy podkładowej pod gont, co ma szansę zagwarantować całkowitą szczelność pokrycia.

W innych alternatywach pokrycia dachowego, gdzie wykorzystywana jest blacha bądź tradycyjna dachówka, na krokwiach konstrukcji dachowej przybija się kontr łaty oraz łaty i potem dopiero mocuje się ich pokrycie. Jednak w przypadku gontów musimy tutaj rozważyć zupełnie inne rozwiązanie.

Gonty Matsell w odróżnieniu od wymienionych przed chwilą blach albo dachów cechuje się dużą elastycznością, dzięki czemu łatwo się wygina. Dlatego też w tym przypadku można zrezygnować z łat i kontr łat, jednakże nie obejdzie się bez zabiegów adaptacyjnych, dzięki którym pokrycie zyska mocne i stabilne oparcie.

Na więźbie dachowe musi zostać wykonane pełne deskowanie, które również musi być odpowiednio wykonane. Jeśli bowiem zostaną wykorzystane do tego deski bez łączenia na pióro i wpust, na tym deskowaniu będzie musiała znaleźć się jeszcze papa podładowana. Będzie ona odpowiedzialna za doszczelnienie podłoża oraz zapobiegnięcie „klawiszowaniu” się desek. Takie następstwo dało by później widoczne nierówności w pokryciu dachowym. Można co prawda wykorzystać w tym celu nie deski, a elementy o większej powierzchni. Na przykład mogą to być płyty wiórowe, OSB lub wodoodporna skleja. Wykorzystanie takich płyt o większej powierzchni może zagwarantować w pełni równą powierzchnię dachu, a co więcej nie wymaga już zastosowania papy podkładowej. Jednakże o ile taki zabieg nie jest konieczny to aczkolwiek takie rozwiązanie nigdy nie zaszkodzi.